کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر بدلیل تغییرات در سیستم امکان ثبت پروانه بهره برداری وجود ندارد، خواهشمند است در زمان دیگری جهت ثبت اقدام نمایید.